Logowanie 0 Ekodren

MicroCat® ANL 0,5 L
Biopreparat do redukcji odorów oraz biodegradacji osadów

MicroCat® ANL 0,5 L <BR>Biopreparat do redukcji odorów oraz biodegradacji osadów
150
Wysyłka w ciągu 24 h
Specyfikacja
Producent: Bioscience
Masa : 0,5 L
Informacje
Biopreparat do redukcji odorów oraz zapachu siarkowodoru (H2S) pochodzących z osadów, kompostu oraz ścieków.
Eliminuje intensywny zapach „zepsutych jaj” i korozję w sieciach kanalizacyjnych. Dezodoryzuje ścieki, odpady i wody naturalne. Do użytku w kanalizacji komunalnej, przemysłowej, przydomowych oczyszczalniach ścieków, kompostowniach i wodach naturalnych.

MICROCAT®ANL jest płynną mieszanką wyselekcjonowanych, przystosowanych mikroorganizmów fototropowych i chemotroficznych do stosowania w warunkach beztlenowych. Przeznaczony do stosowania w osadach ściekowych, kompoście, zanieczyszczonych glebach i ściekach w celu redukcji odoru oraz nieprzyjemnego zapachu oraz zwiększenia procesów biodegradacji tam, gdzie dostępność tlenu jest ograniczona.

Beztlenowy metabolizm mikrobiologiczny oraz związki zawierające siarkę są często przyczyną powstawania nieprzyjemnych zapachów. MICROCAT®ANL przeciwdziała temu i może w znacznym stopniu ograniczyć ten proces. Wyspecjalizowane mikroorganizmy aktywowane światłem rozkładają siarczki w warunkach beztlenowych do siarki elementarnej, co prowadzi do redukcji nieprzyjemnych zapachów. MICROCAT®ANL nadaje się w szczególności do stosowania w otwartych liniach kanalizacyjnych, wstępnych systemach oczyszczania oraz w systemach przetwarzania osadów. Takie systemy są powszechnie spotykane m.in. w zakładach specjalizujących w przetwarzaniu żywności, pakowaniu mięsa oraz oczyszczaniu ścieków komunalnych.MICROCAT®ANL stosuje się w liniach kanalizacyjnych, kompostowniach, instalacjach oczyszczania ścieków oraz w otwartych zbiornikach wodnych takich jak m.in.: stawy, oczka wodne w celu kontroli nieprzyjemnych zapachów.

Wygląd Czerwonawo-brunatna, półprzezroczysta, niekleista ciecz
Zawartość Specjalistyczne, wyselekcjonowane, fototropowe, fakultatywne beztlenowce
Termin ważności Sześć miesięcy
Opakowanie 500 ml

MICROCAT®ANL należy dozować bezpośrednio na glebę, do rur kanalizacyjnych, wstępnego systemu oczyszczania, jako środek zapobiegawczy w trakcie eksploatacji. W przypadku ścieków dawki konserwacji profilaktycznej wahają się od około 1 litra na 1000 m3 / dziennie do 30 litrów na 1000 m3 / dziennie, w zależności od rodzaju ścieków oraz wybranego systemu oczyszczania.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków 4 RLM - 100 ml/mies., 6 RLM - 150 ml/mies., 8 RLM - 200 ml/mies.