Logowanie 0 Ekodren

MicroCat® DEN 500 g
Biopreparat wspomagający procesy denitryfikacji

MicroCat® DEN 500 g <BR>Biopreparat wspomagający procesy denitryfikacji
216
Wysyłka w ciągu 24 h
Specyfikacja
Producent: Bioscience
Masa : 500g
Informacje

Biologiczne utlenianie azotu amonowego (NH4) do azotanów (NO3). Aktywacja i utrzymanie procesu nitryfikacji w komunalnych, przemysłowych i przydomowych oczyszczalniach ścieków.

W przydomowych biologicznych oczyszczalniach ścieków może czasami wystąpić problem z usunięciem wystarczającej ilości substancji organicznych ze ścieków. MICROCAT® XNL i MICROCAT® DEN to synergistyczne mieszanki wstępnie wybranych, naturalnie występujących mikroorganizmów do nitryfikacji i denitryfikacji, usuwania amonu, azotynów i azotanów ze ścieków domowych.

Odprowadzanie substancji biogennych, takich jak związki azotu, do wód powierzchniowych, stawów, jezior, małych strumieni lub kanałów, może powodować eutrofizację (zakwity glonów). Zwłaszcza mikroorganizmy biorące udział w biologicznym usuwaniu amoniaku są wrażliwe na zmiany składu ścieków, obciążenia, pH i temperatury. Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków mogą często doświadczać takich warunków. MICROCAT® XNL dostarcza niezbędne bakterie nitryfikacyjne do strefy napowietrzania w przydomowej oczyszczalni ścieków w celu utlenienia azotu amonowego do azotanów. Mikroorganizmy obecne w MICROCAT® DEN, dodane do osadnika wstępnego/gnilnego w oczyszczalni, redukują azotany do wolnego azotu, uchodzącego do atmosfery. W ten sposób całkowicie usuwa się glony, powstające z powodu nadmiaru substancji biogennych (N i P) w ściekach z oczyszczalni.

MICROCAT® DEN- warunki konieczne do zainicjowania denitryfikacji w osadniku gnilnym:

1. Obecność bakterii denitryfikacyjnych

2. Azot dostępny w postaciach utlenionych, takich jak azotany lub azotyny

3. Warunki beztlenowe (brak rozpuszczonego tlenu cząsteczkowego) - tlen cząsteczkowy hamuje denitryfikację

4. Obecność niewielkiego nadmiaru substancji utlenialnej (BZT, metanol, osady) w celu wywołania reakcji, pozostawiając minimalne resztkowe BZT 

Wygląd Beżowy drobny proszek
Zawartość Wybrane i przystosowane mikroorganizmy oraz enzymy
Termin ważności Dwa lata
Opakowanie 500 g

 

MICROCAT® DEN jest proszkiem, który należy rozpuścić w letniej wodzie, regularnie mieszając, a następnie pozostawić na co najmniej 30 minut. Otrzymaną zawiesinę dodać do osadnika gnilnego oczyszczalni biologicznej.

4 RLM - 250 g, 6 RLM - 375 g, 8 RLM - 500 g