Logowanie 0 Ekodren

MicroCat® DF 0,5 L
Biokompatybilny preparat przeciwpieniący

MicroCat® DF 0,5 L <BR>Biokompatybilny preparat przeciwpieniący
182
Wysyłka w ciągu 24 h
Specyfikacja
Producent: Bioscience
Masa : 0,5 L
Informacje

Preparat przeciwpieniący do spienień utworzonych przez bakterie nitkowate. Do użytku w przemysłowych, komunalnych i przydomowych oczyszczalniach ścieków oraz w fermentatorach beztlenowych.

Biokompatybilny preparat przeciwpieniący MICROCAT®DF jest syntetycznym płynem do kontrolowania biologicznie wytwarzanych spienień w oczyszczalniach ścieków.

Został opracowany dla zbiorników/komór napowietrzających oczyszczalni ścieków oraz fermentatorów osadu, w celu tłumienia powstawania piany bez hamowania biomasy oraz innych negatywnych skutków ubocznych związanych ze stosowaniem konwencjonalnych środków przeciwpieniących.

MICROCAT®DF nie zawiera silikonów, oleju mineralnego, związków azotu oraz fosforu. Może by stosowany łącznie z formułami MICROCAT zawierającymi mikrobiotyczne enzymy.

Beztlenowy i tlenowy metabolizm drobnoustrojów może czasami powodować tworzenie się uporczywych pian w wyniku:

• Rozwoju bakterii nitkowatych (np. Nocardia (Gordonia oraz Microthrix)

• Nagłej zmiany temperaury lub pH

• Zmiany składu ścieków lub zwiększonej ilości ścieków

• Uruchamiania instalacji oczyszczalni lub jej restartu

Niektóre piany czasami przybierają „strukturalną” formę. MICROCAT®DF jest szczególnie skuteczny w połączeniu z MICROCAT®XF do redukcji bakterii nitkowatych lub innymi produktami MICROCAT® do kontrolowania wprowadzonych do systemu smarów i tłuszczów.

Znaczne obniżenie kosztów w porównaniu z konwencjonalnymi chemicznymi metodami redukcji piany jest możliwe dzięki połączeniu MICROCAT®DF z innymi preparatami MICROCAT® w celu stworzenia „zielonego” rozwiązania problemu pienienia, a jednocześnie zmniejszenia „niepożądanych efektów”, takich jak Nocardia (Gordonia) sp. które mogą hamować opadanie osadów oraz powodować inne niepożądane zaburzenia pracy oczyszczalni.

Wygląd Bursztynowa, przezroczysta lepka ciecz
Zawartość Syntetyczny, 100% aktywne nieosiadające substancje organiczne
Termin ważności Dwa lata
Opakowanie 500 ml

 

MICROCAT®DF MICROCAT - DF należy dozować w sposób ciągły bezpośrednio na pianę.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków 4 RLM - 150 ml (15 ml/mies.), 6 RLM - 250 ml (25 ml/mies.), 8 RLM - 300 ml (30 ml/mies.)