Logowanie 0 Ekodren

MicroCat® STM+ 320 g
Biopreparat do rozruchu oraz eksploatacji oczyszczalni biologicznych

MicroCat® STM+ 320 g <BR>Biopreparat do rozruchu oraz eksploatacji oczyszczalni biologicznych
107
Wysyłka w ciągu 24 h
Specyfikacja
Producent: Bioscience
Masa : 320g
Informacje

Biopreparat do uruchamiania oraz eksploatacji przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków. Wspomaga powstawanie osadu czynnego. Zapewnia biodegradację substancji organicznych. Zapobiega przykrym zapachom.

MICROCAT®STM+ stanowi synergiczną mieszankę wybranych, dostosowanych mikroorganizmów oraz enzymów wykorzystywaną w systemach oczyszczania ścieków, do których doprowadzone są ścieki bytowo – gospodarcze, komunalne, przemysłowe i/lub odpady powstałe wskutek przetwarzania żywności. MICROCAT®STM+ wykorzystywany jest przy pierwszym uruchamianiu, ponownym rozruchu oraz eksploatacji niewielkich lokalnych/gminnych oraz przydomowych biologicznych oczysz-czalniach ścieków.

Uruchomienie niewielkiego systemu oczyszczania ścieków może być zarazem wielkim wyzwaniem. W sytuacji, gdy w celu jak najszybszego uruchomienia oczyszczalni ścieków konieczne jest dowiezienie osadu czynny z pobliskiej komunalnej oczyszczalni ścieków, możemy mieć do czynienia z brudną, czasochłonną i kosztowną operacją, bez gwarancji, iż sprowadzony osad czynny spełni wymagane oczekiwania. Kolejne ryzyko polega na możliwości wprowadzenia, np. mikroorganizmów nitkowatych do nowej oczyszczalni. Dodatkowo, zmienne warunki eksploatacji mogą doprowadzić do ciągłych usterek w systemie, jak również do powstawania przykrych zapachów, wymagających ogromnych nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacyjnych.

MICROCAT®STM+ składa się z naturalnych enzymów, substancji powierzchniowo czynnych i mikroorganizmów mających na celu szybkie uruchomienie lub ponowny rozruch oczyszczalni ścieków oraz stabilizację eksploatacji oczyszczalni oraz redukcję odorów. MICROCAT®STM+ zawiera mieszankę enzymów oraz tlenowych i beztlenowych fakultatywnych mikroorganizmów dobranych ze środowiska naturalnego z uwagi na stwarzane przez nie możliwości rozkładania szerokiej gamy substancji występujących w ściekach bytowo – gospodarczych, w odpadach domowych, rolnych i przemysłowych takich jak m.in.: papier, lignoceluloza, smary, tłuszcze, białka, włókniste ciała stałe i itp.

Wygląd Beżowy drobny proszek
Zawartość Wybrane, przystosowane naturalne mikroorganizmy oraz enzymy pomocnicze
Nominalna liczba mikroorganizmów >2 x 109/gram
Termin ważności Dwa lata
Opakowanie 320 g

 

MICROCAT®STM+ należy aktywować/rozpuścić w jednym litrze letniej wody, dokładnie mieszając, pozostawić na 10 minut. Zawiesinę wprowadzić bezpośrednio do strefy/komory napowietrzania w oczyszczalni.

Rozruch oraz ponowne uruchomienie oczyszczalni: 4 RLM - 160 g; 6 RLM - 240 g; 8 RLM - 320 g.

Eksploatacja: 4 RLM - 20 g/miesiąc; 6 RLM - 40 g/miesiąc; 8 RLM - 50 g/miesiąc.