Logowanie 0 Ekodren

MicroCat® XNL 0,5 L
Biopreparat wspomagający procesy nitryfikacji

MicroCat® XNL 0,5 L <BR>Biopreparat wspomagający procesy nitryfikacji
100
Wysyłka w ciągu 24 h
Specyfikacja
Producent: Bioscience
Masa : 0,5 L
Informacje

Biopreparat do przydomowych oczyszczalni ścieków. Wspomaga szybki rozruch procesu denitryfikacji. Zapewnia usuwanie azotanów. Zapobiega rozwojowi glonów w odbiornikach ścieków.

W przydomowych biologicznych oczyszczalniach ścieków może czasami wystąpić problem z usunięciem wystarczającej ilości substancji organicznych ze ścieków. MICROCAT® XNL i MICROCAT® DEN to synergistyczne mieszanki wstępnie wybranych, naturalnie występujących mikroorganizmów do nitryfikacji i denitryfikacji, usuwania amonu, azotynów i azotanów ze ścieków domowych.

Odprowadzanie substancji biogennych, takich jak związki azotu, do wód powierzchniowych, stawów, jezior, małych strumieni lub kanałów, może powodować eutrofizację (zakwity glonów). Zwłaszcza mikroorganizmy biorące udział w biologicznym usuwaniu amoniaku są wrażliwe na zmiany składu ścieków, obciążenia, pH i temperatury. Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków mogą często doświadczać takich warunków. MICROCAT® XNL dostarcza niezbędne bakterie nitryfikacyjne do strefy napowietrzania w przydomowej oczyszczalni ścieków w celu utlenienia azotu amonowego do azotanów. Mikroorganizmy obecne w MICROCAT® DEN, dodane do osadnika wstępnego/gnilnego w oczyszczalni, redukują azotany do wolnego azotu, uchodzącego do atmosfery. W ten sposób całkowicie usuwa się glony, powstające z powodu nadmiaru substancji biogennych (N i P) w ściekach z oczyszczalni.

 MICROCAT® XNL- warunki konieczne do zainicjowania nitryfikacji w komorze napowietrzania:

1. Obecność bakterii nitryfikacyjnych

2. Poziomy rozpuszczonego tlenu wynoszące co najmniej 2 mg/l

3. Wartość pH 6,5 - 9

4. Alkaliczność, CaCO3> 40 mg/l

Wygląd Bezbarwny płyn
Zawartość Wybrane i przystosowane mikroorganizmy oraz enzymy
Termin ważności Dwa lata
Opakowanie 500 ml

MICROCAT® XNL jest płynem dodawanym bezpośrednio do strefy napowietrzania oczyszczalni. Do uruchomienia systemów użytkowanych przez 4 RLM należy zastosować 250 ml produktu. Dawkę należy zwiększyć o 250 ml na każde kolejne 2 RLM. MICROCAT-XNL można również dodawać prewencyjnie, za pomocą pompy dozujące.

4 RLM - 250 ml, 6 RLM - 500 ml, 8 RLM - 750 ml, Prewencyjnie - 10 ml/d.