Logowanie 0 Przejdź do strony

Oczyszczalnia biologiczna
Actibloc 6 (dla 5-6 osób)

Oczyszczalnia biologiczna<BR>Actibloc 6 (dla 5-6 osób)
10.947
Wysyłka do 14 dni
Specyfikacja
Producent: Sotralentz
Wysokość : 1,86 m
Masa : 330 kg
Informacje

Dla 5-6 osób
Przepustowość dobowa 900 l

Actibloc 6 → 8.900 zł netto
Zadzwoń i zapytaj o ofertę

 

 

Oczyszczalnia biologiczna Actibloc:

Niezawodna i bezawaryjna
     ∙ 10 - letnia gwarancja na zbiorniki
     ∙ 2 - letnia gwarancja na automatykę
     ∙
tylko 4 etapy oczyszczania dla uzyskania czystej wody
     procesy oczyszczania w dwóch zbiornikach
     wakacyjny tryb pracy
     bez urządzeń mechanicznych i elektrycznych pod napięciem we wnętrzu oczyszczalni
     przelew awaryjny na wypadek przerwy w dostawie prądu
     łatwa, nieskomplikowana obsługa

Bezwonna
     ścieki napływające do reaktora są natychmiast napowietrzane poprzez system aeracyjny, co umożliwia uzyskanie bezwonnej i czystej wody, eliminując procesy zagniwania i powstawanie odorów
     ∙ filtr wlotowy zapewnia spokojny przepływ ścieków, co sprzyja podniesieniu skuteczności oczyszczania

Energooszczędna
     zużycie energii elektrycznej - 1,00 kWh/d
     osad nadmierny usuwany raz w roku

Ekologiczna
     Certyfikat CE - laboratorium notyfikowane CERIB Francja oraz ITC Czechy
     zgodna z normą PN EN 12566-3+A2:2013-10 - możliwe uzyskanie dofinansowania z WFOŚiGW
     wytwarzająca znikome ilości osadu nadmiernego
     efektywność oczyszczania - 97,8% (BZT5)

Kompaktowe dwa zbiorniki oczyszczalni
     specjalne uchwyty do kotwiczenia w gruntach nawodnionych
     produkowane przy zastosowaniu technologii wydmuchu, gwarantującej najwyższą jakość produktu

Dane techniczne Actibloc 6
Liczba osób 5-6
Przepustowość 900 l/dobę
Bioreaktor mechaniczno-biologiczny SBR
Pojemność całkowita 6 m3
Wysokość 1,86 m
Długość 2,75m + 1,90 m
Szerokość 1,19 m
Wysokość wlotu 1,18 m
Wysokość wylotu 1,10 m
Waga 330 kg
Materiał polietylen
Zużycie energii 1,00 kWh/d
Certyfikat CE
Norma PN EN 12566-3+A2:2013-10
Producent Sotralentz
Gwarancja 10 lat - bioreaktor
2 lata - automatyka
Wyposażenie zestawu zbiornik oczyszczalni – 2,5 m3 + 3,5m3
zintegrowana nadbudowa x 2
pokrywa x 2
zestaw instalacyjny systemu SBR Actibloc
dyfuzor drobnopęcherzykowy
kompresor membranowy
skrzynka zewnętrzna wraz z zespołem sterowania (sterownik MicroBLOC + elektrozawory)
przewody ciśnieniowe kompresora
Actibloc 4

 

(Zgodne z normą PN EN 12566-3+A2:2013-10 - możliwość dofinansowania z NFOŚiGW)

ACTIBLOC LTi jest najnowszą przydomową oczyszczalnią ścieków pracującą w technologii niskoobciążonego osadu czynnego w systemie SBR (Sequential Batch Reactor – Sekwencyjny Reaktor Biologiczny).

 
Oczyszczalnia Actibloc 4

Oczyszczalnia zbudowana jest na bazie dwóch zbiorników wykonanych z PEHD (Actibloc 1-4, Actibloc 5-6, Actibloc 7-8). Pierwszy z nich pełni rolę osadnika wstępnego, drugi jest natomiast sekwencyjnym rektorem biologicznym. W ofercie znajduje się również Actibloc 9-12, który składa się z czterech zbiorników pionowych - dwa przypadają na część osadnika, dwa na część reaktora.

Opis procesu oczyszczania systemu Actibloc LTi

Oczyszczalnia z osadem czynnym ACTIBLOC® LTi (SBR) pracuje w ściśle określonym algorytmie pracy.
Pełny cykl składa się z pięciu kolejno po sobie następujących faz pracy. Trwa on 6 godzin i jest cyklicznie powtarzany.
Oczyszczalnia realizuje również tryb urlopowy. Jest on uruchamiany ręcznie (na okres 2 tygodni) lub automatycznie. W trybie urlopowym następuje tylko napowietrzenie ścieków - faza II. Po wykonaniu trybu urlopowego oczyszczalnia wraca automatycznie do nominalnego algorytmu pracy.
Zazwyczaj po upływie czterech tygodni od uruchomienia oczyszczalni wytwarza się niezbędna biomasa i instalacja osiąga normalną wydajność funkcjonalną.

Faza I: Przepływ ścieków z osadnika do reaktora (napełnianie)

Ścieki podczyszczone w osadniku przepływają z osadnika do reaktora SBR za pomocą pompy dozowania, zaprojektowanej tak, aby zapobiec poderwaniu osadu pierwotnego. Jej konstrukcja gwarantuje zachowanie minimalnego poziomu wody w osadniku bez konieczności stosowania innych części zanurzeniowych (jak na przykład wyłącznika pływakowego).

Faza II: Napowietrzanie

Podczas tej fazy ścieki są napowietrzane i mieszane za pomocą systemu napowietrzania poprzez dyfuzor membranowy (talerzowy), który jest zainstalowany przy dnie zbiornika.
System napowietrzania oczyszczalni zasilany jest powietrzem z otoczenia i sterowany przez szafę sterującą znajdująca się na zewnątrz. Do wytworzenia sprężonego powietrza używa się dmuchawy. Proces napowietrzania odbywa się w sposób cykliczny.
Napowietrzanie pozwala na jednoczesne uzyskanie dwóch efektów:
• Dostarczenia obecnym w osadzie nadmiernym bakteriom tlenu niezbędnego do przemiany materii i do biodegradacji
mikroorganizmów
• Intensywnego mieszania ścieków i osadu nadmiernego

Faza III: Sedymentacja

Jest to faza spoczynku, bez napowietrzania. Osad nadmierny opada na dno, a oczyszczone ścieki pozostają w górnej części zbiornika. Na powierzchni mogą się tworzyć osady flotujące.

Faza IV: Odprowadzenie oczyszczonych ścieków (dekantacja)

Podczas tej fazy oczyszczone ścieki są odprowadzane przy pomocy pompy wypompowania (dekantacji). Komora pompy zapobiega poderwaniu osadu nadmiernego i osadów flotujących oraz gwarantuje zachowanie minimalnego poziomu wody w reaktorze, bez konieczności stosowania innych części zanurzeniowych.

Faza V: Odprowadzenie osadu nadmiernego

Część pozostałego osadu nadmiernego zostaje przepompowana z dna reaktora z powrotem do osadnika za pomocą pompy recyrkulacji.

Ostatnim etapem oczyszczania ścieków jest odprowadzenie oczyszczonej wody do jednego z odbiorników :

  • drenażu rozsączającego
  • tuneli rozsączających
  • skrzynek rozsączających
  • studni chłonnych
  • rowu lub cieku wodnego

     Certyfikat CE