Logowanie 0 Ekodren

Oczyszczalnia biologiczna
AT 6 (dla 1-4 osób)

Oczyszczalnia biologiczna<BR> AT 6 (dla 1-4 osób)
7.983
Wysyłka do 14 dni
Specyfikacja
Producent: August
Wysokość : 1,80 m
Masa : 140 kg
Informacje

Dla 1-4 osób
Przepustowość dobowa 600 l

 

 

Oczyszczalnia biologiczna AT 6:

Niezawodna i bezawaryjna
     ∙ 10 - letnia gwarancja na bioreaktor
     ∙ 2 - letnia gwarancja na automatykę
     ∙
zoptymalizowana manualna regulacja
     ∙ sekwencyjny programator czasowy, ustawiany indywidualnie do potrzeb użytkownika
     kompresor membranowy z obudową zewnętrzną
     ∙ bez urządzeń mechanicznych i elektrycznych pod napięciem we wnętrzu oczyszczalni
     łatwa, nieskomplikowana obsługa

Bezwonna
     technologia stałego, równomiernego napowietrzania ścieków zapobiegająca zagniwaniu i powstawaniu odorów
     stała recyrkulacja osadu
     filtr wlotowy mechanicznie rozdrabniający ścieki

Energooszczędna
     zużycie energii elektrycznej - 0,60 kWh/d
     osad nadmierny usuwany raz w roku

Ekologiczna
     Certyfikat CE - laboratorium notyfikowane PIA GmbH Aachen Niemcy
     zgodna z normą PN EN 12566-3+A2:2013-10 - możliwe uzyskanie dofinansowania z WFOŚiGW
     redukcja fosforu i azotu (moduł P - opcja)
     wypełnienie wymagań nowych przepisów ochrony środowiska dot. redukcji fosforu i azotu w aglomeracjach
     efektywność oczyszczania - 98,2% (BZT5)

Kompaktowy zbiornik oczyszczalni
     6-komorowy, pionowy o mocnej konstrukcji    

Dane techniczne AT 6
Liczba osób 1-4
Przepustowość 600 l/dobę
Bioreaktor 6-komorowy, mechaniczno-biologiczny
Pojemność całkowita 1,73 m3
Wysokość 1,80 m
Szerokość 1,41 m
Wysokość wlotu 1,30 m
Wysokość wylotu 1,15 m
Waga 140 kg
Materiał polipropylen
Zużycie energii 0,60 kWh/d
Certyfikat CE
Norma PN EN 12566-3+A2:2013-10
Producent August
Gwarancja 10 lat - bioreaktor
2 lata - automatyka
Wyposażenie zestawu

zbiornik oczyszczalni – 1,73 m3
pokrywa zbiornika (Ø 1,45m)
kompresor membranowy
pięciozaworowy dystrybutor powietrza
dyfuzor drobnopęcherzykowy
zewnętrzna obudowa kompresora
przewody ciśnieniowe kompresora
programator sekwencyjny

August ATC-P

 

(Zgodne z normą PN EN 12566-3+A2:2013-10 - możliwość dofinansowania z NFOŚiGW)

Proces oczyszczania w jednym zbiorniku.

Opatentowana technologia oczyszczania VFL (Vertical Flow Labyrinth) zastosowana w przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków AT oparta jest na stale aktywnym i zmodyfikowanym procesie osadu czynnego. (Zgodne z normą PN EN 12566-3+A2:2013-10 - możliwość dofinansowania z NFOŚiGW)

 
Oczyszczalnia August AT
Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ATC-P
Kompresor i programator
Kompresor

Opis procesu oczyszczania systemu AT

Ścieki surowe trafiają bezpośrednio do urządzenia filtrującego (filtra), gdzie następuje wstępna mechaniczna separacja zanieczyszczeń.

Oczyszczalnia wyposażona jest w dystrybutor powietrza zapewniający optymalne napowietrzanie i wentylację w zbiorniku, co całkowicie redukcje nieprzyjemne zapachy i uniemożliwia cofanie powstałych gazów do pionu kanalizacyjnego w budynku.

Rozdrobnione oraz odseparowane zanieczyszczenia płynne trafiają do komory osadu wstępnego (warunki beztlenowe), a zanieczyszczenia stałe pozostałe w urządzeniu filtrującym są wypłukiwane poprzez sprężone powietrze oraz recyrkulowany osad nadmierny pobierany z komory sedymentacyjnej.

W komorze osadu wstępnego następuje podczyszczenie ścieków oraz ich transport do komory osadu czynnego (warunki tlenowe), gdzie w głównym bioreaktorze następuje oczyszczanie biologiczne ścieków poprzez intensywne napowietrzanie całej komory z wykorzystaniem dyfuzorów tworzących pęcherzyki powietrza.

Proces ten zapewnia właściwe wymieszanie ścieku z kłaczkami osadu czynnego oraz optymalne warunki tlenowe do rozwoju mikroorganizmów (bakterii heterotroficznych i pierwotniaków) odpowiedzialnych za procesy oczyszczania biologicznego.

Zmieszana ciecz jest transportowana do komory sedymentacyjnej, gdzie następuje oddzielenie i odpompowanie z oczyszczalni klarownej wody oraz transport osadu nadmiernego do komory osadu wstępnego.
 

Przekrój poziomy

a. urządzenie odmulające (filtr);

b. komory fermentacji anaerobowej (beztlenowa);

c. komory denitryfikacji;

d. komora osadu czynnego (tlenowa);

e. komora sedymentacyjna;

f. podnośnik osadu nadmiernego;

g. dystrybutor powietrza;

h. przewód kompresora.

Przekrój poziomy

 

 
Przekruj pionowy

Przekrój pionowy

a. urządzenie odmulające (filtr);

b. komory fermentacji anaerobowej (beztlenowa);

c. komory denitryfikacji;

d. komora osadu czynnego (tlenowa);

e. komora sedymentacyjna;

f. podnośnik osadu nadmiernego;

g. dystrybutor powietrza dyfuzor;

h. przewód kompresora;

i. podnośnik osadu;

j. dyfuzor.

 

 

 

Oczyszczalnie AT mogą być opcjonalnie wyposażone w moduł P do chemicznej redukcji zawartych w ściekach biogenów tj. P (fosfor) i N (azot). Dzięki technologii VFL, jako jedne z nielicznych oczyszczalni dostępnych na polskim rynku, spełniają rygorystyczne wymagania nowych przepisów ochrony środowiska dotyczących poziomu redukcji zanieczyszczeń w aglomeracjach - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Ostatnim etapem oczyszczania ścieków jest odprowadzenie oczyszczonej wody do jednego z odbiorników :

  • drenażu rozsączającego
  • tuneli rozsączających
  • skrzynek rozsączających
  • studni chłonnych
  • rowu lub cieku wodnego

10 lat gwarancji
August IR KO
Certyfikat CE