Logowanie 0 Ekodren

Oczyszczalnia biologiczna
ATC-P 12 (dla 6-12 osób)

Oczyszczalnia biologiczna<BR> ATC-P 12 (dla 6-12 osób)
15.560
Wysyłka do 14 dni
Specyfikacja
Producent: August
Wysokość : 2,25 m
Masa : 164 kg
Informacje

Dla 6-12 osób
Przepustowość dobowa 1.800 l

 

 

Oczyszczalnia biologiczna ATC-P 12:

Niezawodna i bezawaryjna
     ∙ 10 - letnia gwarancja na bioreaktor
     ∙ 2 - letnia gwarancja na automatykę
     ∙
zoptymalizowana manualna regulacja
     kompresor membranowy z obudową zewnętrzną
     ∙ bez urządzeń mechanicznych i elektrycznych pod napięciem we wnętrzu oczyszczalni
     łatwa, nieskomplikowana obsługa

Bezwonna
     technologia stałego, równomiernego napowietrzania ścieków zapobiegająca zagniwaniu i powstawaniu odorów
     stała recyrkulacja osadu
     filtr wlotowy mechanicznie rozdrabniający ścieki

Energooszczędna
     zużycie energii elektrycznej - 2,09 kWh/d
     osad nadmierny usuwany raz w roku

Ekologiczna
     Certyfikat CE - laboratorium notyfikowane TSUS Bratysława
     zgodna z normą PN EN 12566-3+A2:2013-10 - możliwe uzyskanie dofinansowania z WFOŚiGW
     efektywność oczyszczania - 95,8% (BZT5)

Kompaktowy zbiornik oczyszczalni
     4-komorowy, pionowy o mocnej konstrukcji    

Dane techniczne ATC-P 12
Liczba osób 6-12
Przepustowość 1.800 l/dobę
Bioreaktor 4-komorowy, mechaniczno-biologiczny
Pojemność całkowita 3,11 m3
Wysokość 2,25 m
Szerokość 1,60 m
Wysokość wlotu 1,60 m
Wysokość wylotu 1,55 m
Waga 164 kg
Materiał polipropylen
Zużycie energii 2,09 kWh/d
Certyfikat CE
Norma PN EN 12566-3+A2:2013-10
Producent August
Gwarancja 10 lat - bioreaktor
2 lata - automatyka
Wyposażenie zestawu

zbiornik oczyszczalni – 3,11 m3
pokrywa zbiornika (Ø 1,7m)
kompresor membranowy
dwuzaworowy dystrybutor powietrza
dyfuzor drobnopęcherzykowy
zewnętrzna obudowa kompresora
przewody ciśnieniowe kompresora

August ATC-P

 

(Zgodne z normą PN EN 12566-3+A2:2013-10 - możliwość dofinansowania z NFOŚiGW)

ATC-P to cylindryczny bioreaktor, który poprzez swoją innowacyjną budowę integruje wszystkie procesy oczyszczania ścieków w jednym zbiorniku.

Zbiornik oczyszczalni ścieków ATC-P jest monolityczny i składa się z komory osadu wstępnego (beztlenowej), osadu czynnego (tlenowej) oraz sedymentacyjnej.

Bioreaktor jest w stanie efektywnie oczyszczać ścieki dostarczane w sposób ciągły jak i nierównomierny.

 
Oczyszczalnia August ATC-P
Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ATC-P
Kompresor

Opis procesu oczyszczania systemu ATC-P

Ścieki surowe trafiają bezpośrednio do urządzenia filtrującego (filtra), gdzie następuje wstępna mechaniczna separacja zanieczyszczeń.

Oczyszczalnia wyposażona jest w dystrybutor powietrza zapewniający optymalne napowietrzanie i wentylację w zbiorniku, co całkowicie redukcje nieprzyjemne zapachy i uniemożliwia cofanie powstałych gazów do pionu kanalizacyjnego w budynku.

Rozdrobnione oraz odseparowane zanieczyszczenia płynne trafiają do komory osadu wstępnego (warunki beztlenowe), a zanieczyszczenia stałe pozostałe w urządzeniu filtrującym są wypłukiwane poprzez sprężone powietrze oraz recyrkulowany osad nadmierny pobierany z komory sedymentacyjnej.

W komorze osadu wstępnego następuje podczyszczenie ścieków oraz ich transport do komory osadu czynnego (warunki tlenowe), gdzie w głównym bioreaktorze następuje oczyszczanie biologiczne ścieków poprzez intensywne napowietrzanie całej komory z wykorzystaniem dyfuzorów tworzących pęcherzyki powietrza.

Proces ten zapewnia właściwe wymieszanie ścieku z kłaczkami osadu czynnego oraz optymalne warunki tlenowe do rozwoju mikroorganizmów (bakterii heterotroficznych i pierwotniaków) odpowiedzialnych za procesy oczyszczania biologicznego.

Zmieszana ciecz jest transportowana do komory sedymentacyjnej, gdzie następuje oddzielenie i odpompowanie z oczyszczalni klarownej wody oraz transport osadu nadmiernego do komory osadu wstępnego.
  

1. Komora osadu wstępnego (beztlenowa)
2. Komora sedymentacyjna
3. Komora osadu czynnego (tlenowa)
A. Urządzenie filtrujące (filtr)
B. Podnośnik osadu nadmiernego i sprężonego powietrza
C. Dyfuzor
D. Przewód kompresora
E. Dystrybutor powietrza
F. Wlot
G. Wylot

Opis procesu oczyszczania systemu August ATC-P
Opis procesu oczyszczania systemu August ATC-P

A. Urządzenie filtrujące (filtr)
B . Podnośnik osadu nadmiernego i sprężonego powietrza
C . Dyfuzor
D . Przewód kompresora
E . Dystrybutor powietrza
F . Wlot
G . Wylot
H . Kompresor
1 . Komora osadu wstępnego (beztlenowa)
2 . Komora sedymentacyjna
3 . Komora osadu czynnego (tlenowa)

Technologia wykorzystana w układzie ATC-P jest często stosowana w zbiorczych oczyszczalniach komunalnych, a osiągany wysoki stopień redukcji zanieczyszczeń należy do najlepszych pod względem efektywności oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych, czego potwierdzeniem są liczne certyfikaty oraz badania.

Ostatnim etapem oczyszczania ścieków jest odprowadzenie oczyszczonej wody do jednego z odbiorników :

  • drenażu rozsączającego
  • tuneli rozsączających
  • skrzynek rozsączających
  • studni chłonnych
  • rowu lub cieku wodnego

10 lat gwarancji
August IR KO
Certyfikat CE