Logowanie 0 Ekodren

Oczyszczalnia tunelowa
Gama TG 4 (dla 1-4 osób)

Oczyszczalnia tunelowa<BR> Gama TG 4 (dla 1-4 osób)
3.383
Wysyłka do 14 dni
Specyfikacja
Producent: Gama
Wysokość : 1,22 m
Masa : 160 kg
Informacje

Dla 1-4 osób
Przepustowość dobowa 600 l

 

 

Oczyszczalnia tunelowa Gama TG 4:

Tunelowa oczyszczalnia ścieków na każde warunki gruntowe. Dwuzbiornikowy osadnik gnilny z filtrem skutecznie zabezpiecza system tunelowy przed zamuleniem i wydłuża żywotność tunelowej oczyszczalni ścieków.

Niezawodna i bezawaryjna
     ∙ 10 - letnia gwarancja na osadnik gnilny
     nie wymagająca serwisów
     ∙ raz na pół roku przepłukanie filtra
     łatwa, nieskomplikowana obsługa
     ∙ bez stosowania bioaktywatorów 

Energooszczędna
     bez zużycia energii elektrycznej
     osad z osadnika gnilnego usuwany raz w roku

Ekologiczna
     Certyfikat CE - laboratorium notyfikowane ITB Warszawa
     zgodna z normą PN EN 12566-1

Dwuzbiornikowy osadnik gnilny
     skuteczna separacja osadu już w pierwszym zbiorniku
     filtr na wylocie dodatkowo zabezpiecza pozostałe urządzenia przed zamuleniem

Dane techniczne Gama TG 4
Liczba osób 1-4
Przepustowość 600 l/dobę
Osadnik gnilny dwuzbiornikowy
Pojemność całkowita 2,00 m3
Wysokość 1,22 m
Długość 1,30 m x 2
Szerokość 1,25 m
Wysokość wlotu 0,98 m
Wysokość wylotu 0,90 m
Waga osadnika 110 kg
Materiał polipropylen/polietylen
Zużycie energii 0,00 kWh/d
Certyfikat CE
Norma PN EN 12566-1
Producent Gama Plastic
Gwarancja 10 lat - osadnik gnilny
Wyposażenie zestawu osadnik gnilny dwuzbiornikowy - 2 m3
pokrywa - 2 szt.
filtr
tunele rozsączające - 4 szt.
płyty zamykające - 2 szt.
geowłóknina 100g/m2
kominek napowietrzający
August ATC-P

 

(Zgodne z normą PN EN 12566-1)

Przydomowa oczyszczalnia tunelowa Gama TG składa się z dwuzbiornikowego osadnika gnilnego z filtrem oraz tuneli rozsączających Graf.

W osadniku gnilnym następuje wstępne mechaniczne oczyszczenie ścieków, w trakcie procesów sedymentacji (opadania cząsteczek cięższych od cieczy na dno) i flotacji (separacji cząsteczek lżejszych od cieczy na powierzchnię).

Kolejnym procesem zachodzącym w osadniku gnilnym jest biologiczne, beztlenowe oczyszczanie ścieków. Zachodzą tu procesy fermentacji beztlenowej osadów.

Ostatecznie, przed następnym etapem oczyszczania, ścieki są klarowane na filtrze zamontowanym w specjalnym koszu przy wylocie ścieków z osadnika gnilnego. Kosz filtracyjny zatrzymuje zawiesiny, zabezpieczając dalsze części oczyszczalni przed zamuleniem i wydłuża żywotność całego systemu oczyszczania ścieków.

W komorach tunelowych, na powierzchni warstwy filtracyjnej wykonanej ze żwiru, tworzy się błona biologiczna, dzięki której zachodzi końcowa redukcja zanieczyszczeń zawartych w ściekach w procesie tlenowego, biologicznego rozkładu. W warstwie filtracyjnej następuje usunięcie fosforanów, a oczyszczone ścieki odprowadzane są do gruntu rodzimego. W systemach tunelowych niszczone są również bakterie chorobotwórcze.

Zasada działania tunelu infiltracyjnego polega na wykorzystaniu ich dużej pojemności do gromadzenia i odprowadzenia ścieków. Specyficzna konstrukcja oraz duża przepustowość hydrauliczna przyczynia się do tego, że flora bakteryjna niezbędna do oczyszczania ścieków ma zawsze zapewniony dostęp tlenu. Rozprowadzenie ścieków nad warstwą filtracyjną jest równomierne i następuje na całej powierzchni systemu, co ma pozytywny wpływ na końcowy efekt oczyszczania. W efekcie, wymagana powierzchnia terenu dla instalacji przydomowej oczyszczalni tunelowej Gama TG może być nawet kilkukrotnie mniejsza niż w przypadku oczyszczalni tradycyjnej.

Przydomowa oczyszczalnia tunelowa Gama TG to idealne rozwiązanie w trudnych warunkach lokalizacyjnych, t.j.:

  • Ograniczona powierzchnia
  • Słaba przepuszczalność gruntu

Optymalny dobór przydomowej oczyszczalni tunelowej Gama TG zależy od obciążenia hydraulicznego i warunków gruntowych występujących na miejscu inwestycji. Rodzaj gruntu wpływa na szerokość wymaganej powierzchni infiltracyjnej (podsypki żwirowej).

Ze względu na niewielkie rozmiary i wagę dwuzbiornikowego osadnika gnilnego i tuneli rozsączających Graf, przydomową oczyszczalnię tunelową Gama TG można zainstalować samodzielnie zgodnie z instrukcją montażu, nie tracąc gwarancji.