Logowanie 0 Przejdź do strony

Studnia chłonna

Studnia chłonna
984
Wysyłka w ciągu 24 h
Specyfikacja
Wysokość : 0.90 m
Masa : 32 kg
Informacje
Studnie chłonne służą do magazynowania, a następnie rozsączania zgromadzonej wody w gruncie.

Znajdują zastosowanie przy odprowadzaniu wody deszczowej z dachu oraz wód pościekowych z przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.
Zazwyczaj są w kształcie dzwonu bez dna, z otworami w dolnej części.
Woda jest infiltrowana przez warstwy żwiru odpowiedniej granulacji.

Studnia chłonna może być wykorzystywana w gruntach przepuszczalnych oraz słabo przepuszczalnych, wyłącznie w przypadku, gdy odległość pomiędzy dnem studni i poziomem wód gruntowych wyniesie nie mniej niż 1,5 m.
Kryteria lokalizacyjne dla studni chłonnych są analogiczne do warunków przewidzianych przy stosowaniu tradycyjnych systemów drenażowych.

Przy określaniu wymiarów studni o podstawie okręgu uwzględnia się powierzchnię dna i ścian wykopu jako powierzchnię łączną filtracji.