Logowanie 0 Ekodren

Tunel rozsączający
300l.

Tunel rozsączający <BR>300l.
244zł
171
Wysyłka w ciągu 24 h
Specyfikacja
Producent: Graf
Kod produktu: 230010
Wysokość : 0.51 m
Masa : 11 kg
Informacje

Tunele GRAF przeznaczone są do rozsączania w gruncie wody deszczowej oraz oczyszczonych ścieków pochodzących z przydomowych oczyszczalni.
System rozsączający złożony jest zazwyczaj z kilku tuneli i układany jest w gruncie w jednej lub kilku równoległych liniach na tym samym poziomie.
Powierzchnia nad tunelami Graf może być dowolnie zagospodarowana, ponieważ są wytrzymałe na obciążenia wywołane ruchem kołowym samochodów osobowych oraz ciężarowych - max. obciążenie 7,5 t/m2.
Pojemność jednego tunelu rozsączającego Graf to 300 l.

Koszty Dostawy:

1 - 30 szt. = 148 zł

Poniżej znajdują się płyty zamykające.

 

Do czego służy tunel rozsączający?

Jego podstawowym zadaniem jest rozsączanie w gruncie wody deszczowej, a także oczyszczonych ścieków pochodzących z przydomowej oczyszczalni. To praktyczne i niezbędne rozwiązanie na terenach, gdzie nie istnieje możliwość podłączenia do kanalizacji deszczowej. Tunele rozsączające to komora z perforowanymi ściankami, nieposiadająca dna. System rozsączający zazwyczaj składa się z kilku tuneli, które można łatwo ze sobą połączyć w jedną lub kilka linii oraz dostosować długość takiego ciągu do własnych potrzeb. Bez względu na liczbę modułów, na początku i końcu każdego ciągu montuje się zaślepki (dekle). Tunele zakopuje się w ziemi na głębokości kilku metrów. Są wykonywane z solidnych materiałów, dlatego teren nad nimi może zostać dowolnie zagospodarowany – może to być nawet droga, podjazd lub parking.

Czytaj więcej

Jaki tunel rozsączający wybrać?

Dużą popularnością cieszą się tunele rozsączające Graf. Pojedynczy moduł ma pojemność retencyjną wynoszącą aż 300 litrów. Jego konstrukcja wytrzymuje obciążenie do 7,5 t/m2, dzięki czemu jest przystosowana do montowania pod powierzchnią, na której przebiega ruch kołowy. Warto też zwrócić uwagę, że poszczególne moduły ważą tylko 11 kilogramów, co sprawia, że montaż nie powinien dostarczać większych trudności. Tunele rozsączające Graf są przystosowane do łatwego łączenia w ciągi o dowolnej długości. Bez względu na lokalne warunki, można dostosować długość i liczbę ciągów odpowiednio do danego terenu.

Jak przebiega montaż tunelu rozsączającego?

Na samym początku konieczność stanowi dokładne sprawdzenie, czy żaden element nie jest uszkodzony. Następnie trzeba wybrać miejsce, w którym tunel rozsączający Graf zostanie umieszczony. Należy przy tym pamiętać o zachowaniu minimalnych odległości:

  • 6 metrów od budynku z nieizolowaną piwnicą,
  • 1 metr od wody gruntowej,
  • 3 metry od korony drzew,
  • 2 metry od granicy z sąsiednią działką lub droga publiczną,
  • 30 metrów od studni dostarczającej wodę spożywaną przez ludzi.

Kolejnym etapem jest przeprowadzenie odpowiedniego wykopu. Jego wymiary i głębokość są zależne od tego, jakie będzie obciążenie powierzchni nad tunelem. Szczegółowe informacje na ten temat są podane w instrukcji dołączonej do tunelu rozsączającego Graf. Powierzchnia wykopu musi zostać wypoziomowana oraz wypełniona warstwą wyrównawczą o grubości około 80 milimetrów, którą wykonuje się ze żwiru o uziarnieniu 8/16. Całość należy zabezpieczyć od góry geowłókniną, układaną z zapasem. Następnie wewnątrz tak przygotowanego wykopu umieszcza się tunele i wprowadza się do nich przewody doprowadzające oraz odprowadzające na głębokość około 15 centymetrów. Po upewnieniu się, że wszystkie elementy zostały właściwie połączone, można przystąpić do wykonania obsypki. Używa się do tego najczęściej dwóch warstw: tłucznia 20/40, a także z gruntu rodzimego. Przestrzeń musi zostać wypełniona ściśle, bez zostawiania żadnych luk. Jeśli nad tunelami ma przebiegać droga, warto dodatkowo zabezpieczyć całość przy użyciu geokraty.